Nhưng so với cùng kỳ năm 2012 lại có xu hướng giảm mạnh trong bảy tháng đầu năm 2013 với 8% khối lượng và 22% giá trị.

Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam là Malaysia chiếm 20,5%. Xuất khẩu cao su sang đây tăng hơn 20% về khối lượng.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8 đạt 131.000 tấn, trị giá 286 triệu USD. Tính chung tám tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt 638.000 tấn với giá trị đạt trên 1,5 tỉ USD, tăng 4,6% về khối lượng và giảm 14% về giá trị. Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 2.387 USD/tấn, giảm đến 18%.

Thị trường cao su thế giới đang ảm đạm bởi thông tin dự trữ cao su toàn cầu sẽ tăng lên 2,17 triệu tấn năm 2014 do sản lượng vượt mức tiêu thụ. Lượng dự trữ tại Thanh Đảo, trung tâm cao su lớn nhất Trung Quốc, vẫn đang tăng cao.

QUANG HUY