Mức giá trúng thầu lần này là 650 USD/tấn. Số gạo trúng thầu sẽ được giao cho đối tác từ tháng 2 đến tháng 5-2010. Đây là lần thứ ba liên tiếp doanh nghiệp Việt Nam trúng những gói thầu lớn cung cấp gạo cho Philippines.

Trước đó, Tổng Công ty Lương thực Việt Nam đã hai lần trúng thầu tổng cộng 450.000 tấn gạo cung cấp cho Philippines.

TR.HIẾU