Theo dự thảo, lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ô tô là 2%. Riêng ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, HĐND tỉnh, thành được tăng lệ phí nhưng không quá 50% mức quy định chung (tức là 15%). Lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi là 2%. Dự thảo cũng làm rõ căn cứ áp lệ phí trước bạ là giấy đăng kiểm. Trên giấy xác định là “xe ô tô tải” sẽ tính lệ phí là 2%, còn nếu không xác định thì lệ phí tính như ô tô chở người.

Hiện nay, Thông tư 124/2011 về lệ phí trước bạ cho phép các tỉnh, thành được thu lệ phí với tỉ lệ từ 10% đến 20% đối với ô tô dưới 10 chỗ.

Q.NHƯ