Theo đó, giá nước sinh hoạt của các hộ dân cư trên địa bàn các quận nội thành và năm huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn được điều chỉnh từ 2.800 đồng/m3 lên 4.000 đồng/m3 đối với 16 m3 nước đầu tiên. Từ hơn 16 m3 đến 20 m3 là 4.700 đồng/m3, từ hơn 20 m3 đến 35 m3 là 5.700 đồng/m3, từ 35 m3 trở lên có giá là 9.400 đồng/m3.

Giá nước sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã mới sáp nhập về Hà Nội là 3.800 đồng/m3 đối với 16 m3 nước đầu tiên. Từ hơn 16 m3 đến 20 m3 là 4.500 đồng/m3, từ hơn 20 m3 đến 35 m3 là 5.400 đồng/m3, từ 35 m3 trở lên có giá là 9.000 đồng/m3.

Tại địa bàn các quận nội thành và năm huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn, giá tiêu thụ nước sạch ở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp là 5.700 đồng/m3. Nước phục vụ mục đích công cộng (tưới cây, rửa đường…) có giá là 4.700 đồng/m3. Các đơn vị sử dụng nước sạch để sản xuất phải trả 7.000 đồng/m3. Nước dùng để phục vụ kinh doanh, dịch vụ có giá là 12.000 đồng/m3. Giá tiêu thụ nước sạch ở các nhóm đối tượng tương ứng trên tại địa bàn các huyện, thị xã mới sáp nhập về Hà Nội thấp hơn mức giá trên từ 300 đồng đến 600 đồng/m3.

Theo KIỀU HƯƠNG (NDĐT)