Tuần tới ban hành dự thảo nghị định cổ phần hóa DNNN
(PL)- Ngày 16-7, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết bộ này vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Dự kiến dự thảo này sẽ được Thủ tướng ký và ban hành trong tuần tới. Theo dự thảo, các DN thực hiện cổ phần hóa là những đơn vị không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục này do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ.

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam Casumina là một trong những đơn vị đã được cổ phần hóa. Ảnh: HTD

Theo ông Tiến, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá DN có quy mô vốn trên 500 tỉ đồng hoạt động trong lĩnh vực đặc thù. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến nay cả nước đã cổ phần hóa gần 4.000 DN, trong đó có gần 1.700 DN trung ương.

LÊ THANH