Trước đó, UPS đã mua lại 49% cổ phần của VN Post Express trong liên doanh của hai công ty. Sự thay đổi này cho phép nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam kết nối tốt hơn với thị trường thế giới thông qua mạng lưới UPS.

“Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội mới này” - ông Brendan Canavan, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UPS, cho biết - “Với công ty UPS 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, các khách hàng của chúng tôi tại thị trường đang phát triển này được kết nối tốt hơn với thế giới thông qua mạng lưới toàn cầu UPS. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã công nhận dịch vụ chuyển phát nhanh như là một phần của thương mại”.

H.VÂN