(PL)- Đó là một trong những nội dung trong báo cáo tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm và dự báo sáu tháng cuối năm 2014 mà Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) đã công bố vào ngày 2-7.

 

Theo NFSC, với mức tăng 4,98% so với cùng kỳ của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở tỉ lệ thấp hơn 5%. Mặc dù từ tháng 3, lạm phát có dấu hiệu tăng nhưng lạm phát cơ bản (không bao gồm giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa cơ bản và giá dịch vụ công) đã liên tục giảm kể từ tháng 10-2013. Điều này cho thấy tổng cầu vẫn chậm phục hồi. “Nếu không có những biến động về giá các mặt hàng cơ bản thì nhiều khả năng lạm phát cả năm 2014 sẽ vào khoảng 5%. Dự báo này cho thấy một dư địa nhất định để điều chỉnh giá các hàng hóa cơ bản trong sáu tháng cuối năm” - nội dung báo cáo đưa ra.

Cũng theo NFSC, với việc lạm phát ổn định sẽ tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất. Tính đến tháng 5, lãi suất huy động VND kỳ hạn sáu tháng đã giảm từ mức 7,2%/năm xuống 6,4%/năm. Xu hướng này đã không ảnh hưởng đến tiền gửi nội tệ của khách hàng khi tính đến tháng 5 tiền gửi bằng VND vẫn tăng 7,1% so với đầu năm. Thanh khoản tiền đồng của hệ thống ngân hàng được duy trì tốt.

Tuy nhiên, thanh khoản đối với ngoại tệ chịu áp lực nhất định. Trong khi tính đến tháng 5 tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 5,5%, cho vay ngoại tệ đã tăng 7% so với đầu năm. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng từ đầu tháng 4, từ mức 0,3%/năm lên khoảng 0,4%/năm và dao động mạnh hơn.

Về tình hình sản xuất, NFSC đánh giá mức tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm đạt mức 5,2%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước. Tuy nhiên, mức cải thiện sản xuất còn chậm.

Từ đó, NFSC kiến nghị trong sáu tháng cuối năm, chính sách điều hành cần tiếp tục các giải pháp hỗ trợ tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,8% cho năm 2014. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư Nhà nước, góp phần đảm bảo mức tổng đầu tư toàn xã hội cho mục tiêu tăng trưởng; tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, căn cứ vào diễn biến lạm phát để điều chỉnh mặt bằng lãi suất cho phù hợp.

TRÀ PHƯƠNG