VDB cho hơn 100 người nghỉ hưu trước tuổi
(PLO)- Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án tinh giản biên chế về hưu trước tuổi.

Theo đó, VDB cho biết đơn vị có tổng số 274 cán bộ, nhân viên độ tuổi từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam), từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi (đối với nữ), trong đó có 109 người thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi. Trong đó, 66 nam và 43 nữ.

Trong số 109 người đủ điều kiện về hưu trước tuổi sẽ có 46 người được hưởng trợ cấp với tổng số tiền trợ cấp khoảng 5 tỉ đồng; 63 người không được hưởng trợ cấp.

Theo VDB, đơn vị là ngân hàng chính sách hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thực hiện tinh giản biên chế với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và toàn hệ thống VDB, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp tái cơ cấu VDB.

VIẾT LONG