Vì COVID-19, GDP quý I thấp nhất trong vòng 10 năm
(PLO)- Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý I-2020 của Việt Nam ước tính chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.   
GDP quý I của Việt Nam tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2010 do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 dẫn đến đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại, tiêu dùng thấp hơn và sản xuất chững lại, cũng như các tác động tiêu cực khác. Bùng phát dịch đã ảnh hưởng đến cả ba khu vực kinh tế chính của Việt Nam.
Cụ thể, khu vực nông - lâm - thủy sản chỉ tăng 0,08%, trong đó ngành nông nghiệp tăng trưởng âm 1,17%. Ngành lâm nghiệp tăng 5,03% nhưng chiếm tỉ trọng thấp. Ngành thủy sản tăng 2,79%, thấp hơn mức tăng 4,96% và 5,42% của cùng kỳ các năm 2018 và 2019. 
Khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ tăng 5,15%, trong đó ngành khai khoáng tăng trưởng âm 3,18%. Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo, vốn là động lực chính của GDP chỉ tăng 7,12%, thấp hơn nhiều mức tăng 12,3% của cùng kỳ năm 2019. 
Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng 43%, lớn nhất trong GDP cũng chỉ tăng 3,27% trong quý I-2020, giảm một nửa so với mức tăng 6,5% của cùng kỳ năm ngoái.  


PHƯƠNG MINH