Nguyên do trong thời gian tổ chức chương trình, công ty đã có nhiều vi phạm về quảng cáo bia Heineken và nội dung chương trình nghệ thuật gây phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ngoài ra, công ty cũng bố trí ba gian hàng quảng cáo, phát bia Sài Gòn miễn phí tại Công viên Công trường Quốc tế gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trong khu vực.

THU HƯƠNG