Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2019 hé lộ kinh doanh của Vinafood 2 lỗ nặng nề. Theo đó, doanh thu đạt gần 5.000 tỉ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ, trong khi lỗ ròng hơn 91 tỉ đồng.

Theo giải trình của Vinafood 2, việc kinh doanh thua lỗ là do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo trong sáu tháng đầu năm trầm lắng, tiêu thụ nội địa cũng chậm, giá chào mua thấp so với giá thành. Do đó lợi nhuận tạo ra không bù đắp được các chi phí.

Đến cuối quý II-2019, Vinafood 2 ghi nhận nợ phải trả hơn 6.313 tỉ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn gần 5.018 tỉ đồng, tăng hơn 18%. 

Và suốt từ năm 2015 đến nay, Vinafood 2 chỉ ghi nhận lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa tổ chức vào tháng 7 vừa qua, Vinafood 2 cho biết do trong giai đoạn cổ phần hóa từ ngày 1-4-2015 đến thời điểm 8-10-2018 các khoản trích lập dự phòng đã được hoàn nhập tăng vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Vì thế khi chính thức chuyển thành cổ phần, tổng công ty phải trích lập dự phòng đầy đủ cho các giai đoạn trước đó theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP tương ứng với số tiền 1.728 tỉ đồng. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa.