Lý do là chi nhánh này đã có những sai phạm về quy định điều hành lãi suất cơ bản khi bắt Công ty Vận tải biển Sài Gòn phải ký quỹ tám tỷ đồng khi vay 46 tỷ đồng.

Hôm qua, VIB Bank đã có công văn trả lời Pháp Luật TP.HCM. Công văn cho biết ngân hàng này đã chính thức miễn nhiệm giám đốc quan hệ khách hàng Chi nhánh Sài Gòn. Đồng thời, VIB Bank cũng đã chỉ đạo các chi nhánh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của NHNN, không làm tăng chi phí vay vốn và chấn chỉnh hoạt động ngoại tệ.

HOÀNG TÚ