Trong đó, kỳ hạn ba tháng, lãi suất là 8,52%/năm..., kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 9,24%/năm và kỳ hạn 24 tháng có lãi suất 9,36%/năm. Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm lũy tiến sẽ được hưởng lãi suất cộng thêm từ 0,06%/năm đến 0,24%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng hoặc 6.000 USD trở lên.

VIB Bank cũng cho biết bắt đầu triển khai cho vay tín chấp tới 200 triệu đồng, thời hạn vay trong vòng 36 tháng. Khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay mua xe hơi, tiêu dùng sẽ được vay tối đa 100% giá trị xe trên hóa đơn trong thời hạn 72 tháng.

VŨ HƯNG