Việt Nam sẵn sàng kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Bốn nước đã kết nối kỹ thuật với Việt Nam bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 29-9.

 Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam cũng đã sẵn sàng để chính thức kết nối cơ chế một cửa ASEAN khi nghị định thư pháp lý để thực hiện cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực trong năm 2016.

 Khi tất cả 10 nước trong khối ASEAN cùng phê duyệt nghị định thư, cơ chế một cửa của Việt Nam sẽ chính thức trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ.

Trong giai đoạn 2016-2020, tất cả thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh sẽ được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Việc thực hiện sẽ được mở rộng về cả phạm vi và quy mô cho tất cả bộ, ngành.

 

Việt Nam sẵn sàng kết nối cơ chế một cửa ASEAN - ảnh 1
Hải quan Việt Nam đã chuẩn bị kết nối cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đối với khu vực và quốc tế, Việt Nam tiếp tục triển khai đầy đủ cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam tham gia.

Tổng cục Hải quan đã đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, thủ tục hải quan được thực hiện “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện”.

Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất đối với 100% thủ tục hải quan chủ yếu (mức độ 3 hoặc 4 tương ứng với từng thủ tục).

Cơ quan hải quan đạt chỉ tiêu ít nhất 70% sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu trong giai đoạn này là 100% cảng biển, sân bay và đường bộ quốc tế trọng điểm được trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa và hành lý, hệ thống giám sát bằng camera và các thiết bị hỗ trợ khác; 100% thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan, đơn vị tham gia vào cổng thông tin một cửa quốc gia được triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

QUANG HUY