Theo bà Eleanor Laing, nước Anh ra khỏi EU là để vươn ra thế giới và là cơ hội phát triển hơn nữa mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là một trong những nước ưu tiên hàng đầu trong phát triển thương mại của Anh.

Bà Eleanor Laing cũng đánh giá cao vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, giám sát phản biện xã hội và tham mưu xây dựng các dự án luật.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Anh. Đề cập đến lĩnh vực giáo dục, ông Nhân hy vọng chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên Việt Nam sang học tập tại Anh. Đặc biệt, ông Nhân mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tốt tại Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn ASEAN-EU, hỗ trợ nhau ứng phó với các vấn đề toàn cầu, biến đổi khí hậu, nước biển dâng…