(PL)- Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Việt Nam và Campuchia vừa ký kết bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương hai nước giai đoạn 2014-2015 và Hiệp định quá cảnh hàng hóa.

Theo đó, kể từ 2014 thuế suất nhập khẩu 63 mặt hàng Campuchia vào Việt Nam còn 0%. Đồng thời, Campuchia sẽ ưu đãi thuế suất nhập khẩu 0% cho 20 mặt hàng của Việt Nam. Đối với Hiệp định quá cảnh hàng hóa, việc ký kết này sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động quá cảnh hàng hóa, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi giữa hai nước.

TÚ UYÊN