Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII lĩnh vực Công Thương.

Báo cáo cho biết sau gần 10 năm thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương, công nghiệp trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng và năng suất lao động cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân.

Việt Nam vào nhóm có tăng trưởng xuất khẩu cao nhất thế giới - ảnh 1
Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: CTV

Cơ cấu nội ngành công nghiệp đã chuyển dịch theo hướng giám dần tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo, đưa công nghiệp chế biến chế tạo thành động lực tăng trưởng chính của ngành.

"Chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN-4 ngày càng được thu hẹp và gần như tiệm cận so với quốc gia đứng kế trên là Philippin" - báo cáo cho biết.

Theo báo cáo của Chính phủ, xuất khẩu của Việt Nam trở thành động lực của tăng trưởng với quy mô xuất khẩu tăng 2,7 lần, từ 96,9 tỷ USD năm 2011 lên 263,4 tỷ USD năm 2019, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất thế giới, đứng thứ hai trong ASEAN và thứ 22 thế giới về quy mô xuất khẩu vào năm 2018.

Công nghiệp chế biến chế tạo thành ngành xuất khẩu chính, chiếm 84,7% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019.

Một số ngành hàng xuất khẩu có năng lực cạnh tranh, vị trí vững chắc trên thị trường thế giới như dệt may xếp thứ 7, da giày thứ 2, thủy sản thứ 4, đồ gỗ thứ 5, điện tử thứ 12.