Tổng cục Hải quan vừa có báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu 10 tháng 2016.

Theo đó, trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 31,2 tỉ USD, tăng 4,1% so với tháng trước. Ước tính 10 tháng năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu dự kiến đạt 284,6 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015;

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước thâm hụt 200 triệu USD. Trong 10 tháng 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 3,52 tỉ USD.

Theo cơ quan hải quan, trong số các mặt hàng xuất khẩu, giá trị xuất khẩu dầu thô giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, lượng dầu thô xuất khẩu trong 10 tháng ước đạt gần 6 triệu tấn, giảm 22,2%; trị giá ước đạt 1,97 tỉ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2015.