Ông Nguyễn Trọng Phúc sinh năm 1976, từng tốt nghiệp cử nhân tài chính - ngân hàng - ĐH Kỹ thuật Hoàng Gia Melbourne (RMIT) và cử nhân luật -ĐH Luật TP.HCM.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng như ACB và VIB.  Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý doanh nghiệp.

Như vậy đến nay Ban điều hành của Vietbank bao gồm quyền tổng giám đốc là ông Nguyễn Đăng Thanh và năm phó tổng giám đốc là ông Dương Nhất Nguyên, ông Đặng Đình Thắng, ông Nguyễn Trung Thành,  bà Nguyễn Ngọc Quế Chi và ông Nguyễn Trọng Phúc.

Việc bổ nhiệm nhân sự điều hành này nằm trong lộ trình đẩy mạnh phát triển Vietbank giai đoạn 2016-2020.