Theo đó, tính đến ngày 30-6-2012, tổng dư nợ tín dụng mà PVFC đã cấp cho một số công ty thuộc Vinashin là hơn 1.000 tỉ đồng và Vinalines là gần 81 triệu USD (gần 1.700 tỉ đồng).

Theo báo cáo kiểm toán của Deloitte, PVFC đã giữ nguyên trạng thái nợ hiện tại đối với Vinashin kể từ năm 2009 và từ năm 2011 đối với Vinalines. Đồng thời, PVFC chưa trích lập dự phòng bổ sung đối với một số công ty thuộc Vinashin và một số công ty thuộc Vinalines. Hiện tại, PVFC đang tiếp tục làm việc với Vinashin, Vinalines và các cơ quan quản lý nhà nước về phương án xử lý và thu hồi các khoản cho vay này.

Cũng theo báo, tổng nợ xấu của PVFC đang ở mức hơn 1.400 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 3,2% (thời điểm 31-12-2011 là 2,3%). Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm tới 45%.

Trước đó, ngày 28-8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tính đến ngày 30-6, PVN góp vốn tại PVFC là 4.680 tỉ đồng, chiếm 78% vốn điều lệ.

TRÀ PHƯƠNG