Trước đó, tháng 7-2016, Vissan chính thức chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 809 tỉ đồng gồm hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco). Vissan là doanh nghiệp được đánh giá có lợi thế về hệ thống phân phối khi đang sở hữu 130.000 điểm bán ở kênh truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi.