Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-12, chỉ số VN-Index giảm 15,78 điểm (tương đương giảm 3,06%), chốt ở mức 499,14 điểm. Khối lượng giao dịch ở sàn TP.HCM phiên này chỉ đạt hơn 53,4 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị 2.095 tỉ đồng. Trong phiên khối ngoại mua vào nhiều hơn bán ra khi mua trên 5,7 triệu chứng khoán và bán ra hơn ba triệu chứng khoán.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 8,67 điểm (tương ứng giảm 5,14%), chốt ở mức 160,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,6 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị hơn 826 tỉ đồng.

Chứng khoán ở sàn UpCom cũng mất điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-12, chỉ số UpCom-Index giảm 0,58 điểm (tương đương giảm 1,02%), chốt ở mức 56,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 175 ngàn chứng khoán, tương ứng giá trị hơn 2,17 tỉ đồng.

M.THẢO