Vốn chảy vào bất động sản tăng 456%
(PL)- Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ KH&ĐT trong năm tháng đầu năm nay, có gần 45.000 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới, tăng trên 24% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số vốn mà các DN này đăng ký đạt đến gần 350.000 tỉ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các DN đã tăng thêm số vốn ấn tượng gần 656.000 tỉ đồng.

Nhờ số vốn này mà hiện nay tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 7,8 tỉ đồng, thay vì 6,4 tỉ đồng như năm ngoái, tăng khoảng 22%. Trong đó, loại hình công ty cổ phần có tỉ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất, đến 19,8 tỉ đồng mỗi DN.

Cũng trong năm tháng qua, có gần 1.100 DN kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng 121% về số DN, với gần 86.000 tỉ đồng, tăng 456% về vốn so với cùng kỳ. Ngược lại, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số DN gia nhập thị trường giảm 26,5%.

Ngoài ra, trong năm tháng đầu năm cũng có thêm gần 13.000 DN trở lại hoạt động. Tuy nhiên, cũng có trên 4.600 DN hoàn tất “khai tử”.

QUỲNH NHƯ