(PL)- Theo số liệu vừa công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảy tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư gần 8,7 tỉ USD vào nước ta với 1.408 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Con số này tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Như vậy, tính cả vốn cam kết đầu tư mới và vốn tăng thêm của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 7-2016 đạt gần 13 tỉ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu. Tiếp đến là lĩnh vực bất động sản.

MINH LONG