(PL)- Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong tháng đầu tiên năm 2017.

Cụ thể trong tháng 1, cả nước có 175 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,244 tỉ USD, tăng 23% so với cùng kỳ.

Số liệu cũng cho thấy có 76 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,1 triệu USD, bằng 55,4 % so với cùng kỳ và 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng trị giá góp vốn là 165 triệu USD.

Có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trung Quốc rót gần 340 triệu USD thực hiện 21 dự án tại Việt Nam, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam trong tháng đầu năm nay.

ĐL