(PLO) - Chiều 17-7 ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Ông Kim cho biết từ giờ đến năm 2017, WB sẽ phân bổ  hơn 3,8 tỷ USD giúp Việt Nam có thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Với số vốn này, Việt Nam tiếp tục là nước được phân bổ nguồn vốn IDA lớn thứ 2 của WB liên tục trong vòng 9 năm giai đoạn 2008-2017.

Nhân dịp này, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình ũng ký với chủ tịch ngân hàng thế giới, ông Jim Yong Kim các Hiệp định của 5 chương trình, dự án vay vốn của WB có tổng trị giá 876 triệu USD.

Các Chương trình, dự án gồm Chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả cạnh tranh lần thứ hai trị giá 250 triệu USD, Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc trị giá 250 triệu USD, Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế trị giá 106 triệu USD, Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện 3 trị giá 200 triệu USD và Chương trình Khoản vay Chính sách phát triển về Biến đổi khí hậu lần thứ ba (DPL 3) trị giá 70 triệu USD...

YT