(PL)- Tại trụ sở Chính phủ ngày 22-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Philipp Roesler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao vai trò, uy tín của WEF trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có việc thúc đẩy hội nhập và phát triển ở khu vực Đông Á.

Thủ tướng cũng đề nghị WEF quan tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nông nghiệp bền vững; xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ông Philipp Roesler cho rằng Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với vị thế cao trên thế giới. Giám đốc điều hành WEF cũng cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị WEF - Mekong tại Việt Nam vào năm 2016, đồng thời thảo luận về đề xuất Việt Nam đăng cai WEF Đông Á năm 2018. Ông khẳng định WEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

TL