Xăng RON 92 và dầu hoả 15.200 đồng/lít

Theo một nguồn tin từ bộ Công thương, bộ này đã có dự thảo đề án về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2008. Theo phương án điều hành giá dự kiến, căn cứ trên mức giá dầu thô thế giới trung bình của tháng 3.2008 là 106 USD/thùng, và các loại xăng dầu khác, bộ này cho rằng, giá xăng, dầu các loại cần phải tăng lên so với giá hiện hành.

Người tiêu dùng sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn để mua xăng dầu.Ảnh: L.Q.N

Cụ thể là giá xăng RON 92 sẽ ở mức 15.200 đồng/lít tăng hơn 700 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu diezel 0,05% lưu huỳnh ở mức 15.900 đồn/lít tăng 2.000 đồng/lít so với giá hiện tại và giá dầu hoả cũng lên mức giá 15.200 đồng/lít tăng là thêm 1.300 đồng/lít so với giá hiện nay.

Nhưng do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giá xăng dầu hiện nay phải giữ nguyên ít nhất là cho đến hết tháng 6.2008 nên ngoài phần được bù giá dầu, doanh nghiệp do chưa được hình thành quỹ bình ổn giá (trích lập 500 đồng/lít) nên vẫn còn bị lỗ xăng ít nhất là 275 đồng/lít và dầu diezel là 1.500 đồng/lít.

Do đó, theo dự thảo cơ chế, bộ Công thương cho rằng, các doanh nghiệp cần được vay quỹ để bình ổn giá cả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ này cũng kiến nghị cân đối đủ ngoại tệ đáp ứng nhu cầu mua, vay của doanh nghiệp với một cơ chế tỷ giá, lãi suất phù hợp.

Cũng theo dự thảo đề án trên, bộ Công thương đề nghị Nhà nước nâng dần mức dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu (hiện nay chỉ đáp ứng yêu cầu khoảng 5 ngày) lên 30 ngày “sớm nhất trong điều kiện có thể” nhưng trước mắt có thể chỉ lên mức 10 ngày cho đến cuối năm 2008. Nếu cộng cả lượng dự trữ trong lưu thông thì tổng lượng dự trữ chỉ ở mức 30 ngày tiêu thụ. Theo bộ Công thương, đây là mức dự trữ tương đối mỏng, khó có thể thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu khi có yếu tố bất thường xảy ra. Hiện nay, Chính phủ vẫn có yêu cầu các doanh nghiệp nâng tồn kho lên 20 ngày nhưng thực tế các doanh nghiệp không thực hiện được do hạn chế về số lượng, thể tích kho bể, vốn cho dự trữ.

M.Q - (Theo SGTT)