Một số doanh nghiệp khác cũng thông báo giảm giá bán xăng với mức hơn hoặc tương đương nhưng chưa tiết lộ thời gian.

Giờ đây, giá xăng của các doanh nghiệp có mức tăng giảm khác nhau. Ảnh: HTD

Ngày 15-12, Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới có biến động. Người tiêu dùng cần làm quen với việc giá xăng dầu sẽ liên tục thay đổi trong thời gian tới.

L.THANH