(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam.

Theo đó, việc xây dựng đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam là rất cần thiết nhằm đề ra các nội dung, giải pháp đồng bộ, từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu để xây dựng và phát triển hình ảnh, tăng cường sự nhận biết về mặt hàng gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện đề án trên ở cả ba cấp độ: quốc gia, vùng và địa phương; DN và sản phẩm. Trước mắt, ĐBSCL là khu vực sản xuất và xuất khẩu gạo trọng điểm để xây dựng thương hiệu. Đồng thời có các chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ các địa phương, DN thực hiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu gạo.

QUANG HUY