Dự án này của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

Dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 25.772 tỉ đồng (khoảng 1,35 tỉ USD), trên tổng diện tích hơn 615 ha tại khu vực Mũi Du (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa). PVSB được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5-2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Nhưng do không kêu gọi được các nhà đầu tư tham gia nên tháng 2-2013, PVSB xin chấm dứt hoạt động dự án.

LÊ XUÂN