Theo Bộ, qua báo cáo của đoàn kiểm tra và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thu mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu sẽ không đạt chỉ tiêu đúng hạn chót dự kiến ngày 31-7, thời điểm kết thúc thu mua tạm trữ lúa gạo theo Quyết định 850/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Khả năng thu mua tạm trữ chỉ đạt 80%-85% chỉ tiêu, khối lượng tương đương 800.000-850.000 tấn gạo.

Mặt khác vào tháng 8-2013, nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang vụ thu hoạch rộ, sản lượng ước đạt 3,7 triệu tấn lúa với sản lượng hàng hóa là 1,51 triệu tấn quy gạo. Sản lượng này có thể sẽ tác động làm giá lúa, gạo giảm xuống vì vậy vẫn cần sự hỗ trợ từ chính sách thu mua tạm trữ.

VFA tính toán trong vòng tháng qua, giá lúa gạo đã tăng từ 300 đến 700 đồng/kg, trong đó gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm có mức tăng cao nhất, tới 700 đồng/kg.

MINH LONG