Năm 2012 Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng xuất khẩu hai con số, vượt qua tình hình suy thoái toàn cầu. Giá trị xuất khẩu tính theo USD tăng khoảng 20% nhờ vào ngành viễn thông, nhựa, quần áo và may mặc. HSBC cho rằng đến năm 2030, ngoài Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia sẽ trở thành những đối tác xuất khẩu ngày càng lớn của Việt Nam. Kế hoạch mở rộng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN hướng tới thuế suất bằng 0 đối với tất cả hàng hóa vào năm 2015 cũng sẽ là một nhân tố hỗ trợ thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với các nền kinh tế khác trong khu vực. Trong vòng 20 năm tới, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ nằm trong danh sách ba đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

A.THI