Kontum rà soát về quy hoạch thủy điện

heo đó, trong tháng 12-2009 sẽ kiểm tra các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng công trình thủy điện như: quyết định phê duyệt quy hoạch, giấy chứng nhận đầu tư, văn bản thẩm định thiết kế, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư của dự án...

Bộ Công thương cũng yêu cầu báo cáo các thông số chính của dự án như: diện tích lưu vực, cột nước phát điện, công suất lắp máy, các tác động của dự án đối với môi trường, diện tích đất và hoa màu bị ngập...

Theo THẢO NHI (TTO)

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.