Kỷ luật đảng viên vi phạm tại 4 công ty của TP.HCM

Ngày 30-12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (UBKT) TP.HCM đã có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo của các tổng công ty, công ty của TP có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Theo đó, tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo tổng công ty đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát sinh lãi; công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đủng công năng; việc thu hồi công nợ còn chậm. Ngoài ra, việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty (từ tháng 11-2014 đến 31-12-2017).

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên Hội đồng quản trị (đại diện vốn của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An; cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

Đối với các vi phạm Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP, UBKT Thành ủy kết luận các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định mà không đấu giá là không đúng quy định.

Thực hiện không đúng quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy công ty, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc công ty (từ tháng 10-2013 đến tháng 10-2018).

Liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP, thông báo nêu: Các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc theo dõi, quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi; trong việc khai thác nước ngầm, nước mặt và trong việc thực hiện gói thầu số 1 “Xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính”, Dự án cải tạo kênh Ba Bò theo kết luận của Thanh tra TP.

Theo đó, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thành viên Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Đối với các vi phạm tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố (nay là Ban quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP), thông báo nêu các cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo Trung tâm điều hành chống ngập nước TP có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án theo kết luận của Thanh tra TP.

Do vậy, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ba đảng viên: Nguyễn Ngọc Công, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP; Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP; Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm 2 tân Cục trưởng

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm 2 tân Cục trưởng

(PLO)- Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu; Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.