Lập Quỹ từ thiện cộng đồng sử dụng Internet VN

Lập Quỹ từ thiện cộng đồng sử dụng Internet VN ảnh 1

Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định 502/QĐ-BNV chính thức cấp phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam.

Theo đó, Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (Viet Nam Internet User Community Foundation-VNIF) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải kinh phí nhằm phục vụ các mục đích hỗ trợ nhân đạo, từ thiện, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Quỹ này sẽ là một cổng thông tin quan trọng giúp cho các tổ chức từ thiện, bảo trợ, trung tâm xã hội và các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng làm từ thiện gặp gỡ và hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng của quỹ một cách dễ dàng, thuận lợi nhất.

Một trong hai chức năng của Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam là vận động, khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng những người sử dụng Internet Việt Nam.

Điều lệ Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam nêu rõ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại ngân hàng và có biểu tượng riêng. Công ty CP Dịch vụ Phần mềm Trò chơi Vi Na (VinaGame) là sáng lập viên thành lập Quỹ.

Theo M.T (ICTnews)

Đọc thêm