Ký quỹ để tránh “lô cốt” rút đi, ổ gà ở lại

Kể từ thời điểm này, trước khi xin phép thi công công trình thi công lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật có đào và tái lập mặt đường, đơn vị thi công phải ký quỹ 10% giá trị phần thi công đào và tái lập nhưng giá trị ký quỹ ít nhất là 1 triệu đồng đối với mỗi lần cấp giấy phép thi công. Việc ký quỹ áp dụng cho cả việc xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các ngành điện lực, thông tin-viễn thông, cấp nước, thoát nước. Theo Sở GTVT, yêu cầu này được thực hiện nhằm chấn chỉnh tình trạng đào và tái lập mặt đường theo kiểu “lô cốt” rút đi, ổ gà ở lại, gây mất an toàn giao thông.

Nếu việc đào đường, tái lập mặt đường không đạt mà chủ đầu tư không sửa chữa hoặc chậm sửa chữa theo yêu cầu thì số tiền ký quỹ này sẽ được dùng để khắc phục. Số tiền ký quỹ sẽ được trả lại cho chủ đầu tư sau khi công trình hết hạn bảo hành và không xảy ra hư hỏng, lún sụp hoặc có xảy ra nhưng chủ đầu tư đã khắc phục.

M.PHONG

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.