Lạ: 80 tuổi vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (?!)

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp quá độ tuổi lao động. Trong đó, TP.HCM có 395 người trên 60 tuổi nhưng vẫn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cá biệt có một trường hợp 80 tuổi, hai trường hợp 71 tuổi. 

Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, việc giải quyết hướng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần theo quy định hiện tại chưa hợp lý do người lao động đã có việc làm mới nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho những tháng còn lại. Hiện cũng chưa có quy định chặt chẽ và cụ thể để loại trừ quyền được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc bị sa thải do bị kỷ luật.