Lại chuyện kỷ cương

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tính đến cuối tháng 8 có đến 1.154 dự án với tổng số vốn hơn 3.300 tỉ đồng vẫn được khởi công mới mà không quán triệt tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Theo thẩm quyền, bộ này đã đề nghị Chính phủ thu hồi toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước (gần 340 tỉ đồng) bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục, khởi công mới không đúng đối tượng của các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Với 638 dự án của 55 địa phương đã bố trí hơn 1.700 tỉ đồng (từ nguồn vốn ngân sách trung ương) không đúng đối tượng, Bộ KH&ĐT đề nghị các địa phương xem xét, cân đối các khoản ứng trước của ngân sách...

Nhiều người còn nhớ tình hình kinh tế vĩ mô từ đầu năm đến nay đã biến động ra sao và Nghị quyết 11 của Chính phủ với việc thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát được xem là giải pháp mạnh mẽ nhằm từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Để thực hiện chủ trương này, các kênh cung tiền vào thị trường như chính sách tiền tệ (tăng trưởng tín dụng và tăng tổng phương tiện thanh toán) và chính sách tài khóa (đầu tư công) đều bị kiểm soát chặt chẽ. Suốt tám tháng qua, các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn qua kênh tín dụng đã phải “nghiến răng” thực thi nghị quyết, thậm chí có nhiều đơn vị đã không vượt qua buộc phải phá sản, sắp xếp lại…

Thế nhưng sau tám tháng, nhìn sang phía các tổ chức, đơn vị cũng đang phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, dư luận giật mình vì sự thật nói trên, dù nhận xét của lãnh đạo Bộ KH&ĐT tại phiên họp đã khá “nhẹ nhàng” rằng: “Một số bộ, ngành và địa phương vẫn còn do dự, chưa kiên quyết cắt giảm, điều chuyển và ngừng khởi công mới các dự án không đúng đối tượng”…

Vì thế nhiều người cho rằng chế tài thu hồi mà Bộ KH&ĐT đưa ra là quá nhẹ, bởi hàng ngàn tỉ đồng đó không chỉ là yếu tố tiếp tục gây ra bất ổn vĩ mô, tăng lạm phát mà còn là vấn đề kỷ cương phép nước!

Cơ quan nhà nước không gương mẫu mà không xử lý nghiêm minh thì còn ai chấp hành các nghị quyết của Chính phủ?

BẰNG LĨNH