Lạm phát tăng thấp nhất trong 13 năm qua

Tại phiên họp, trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết trong 6 tháng đầu năm các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ, các nghị quyết của Chính phủ và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường khá ổn định, cung-cầu hàng hóa được bảo đảm. So với tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng Sáu có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 13 năm qua.

Lãi suất được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ giá, thị trường ngoại hối diễn biến cơ bản ổn định. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu. Tiến độ thu ngân sách Nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước; cán cân thanh toán thặng dư cao. Về tăng trưởng kinh tế, GDP quý 2 tăng cao hơn quý 1 và ước 6 tháng đầu năm đạt 5,18%, tăng cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ hai năm trước.

Trước đó, sáng 24-6, theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6-2014 chỉ tăng 0,3% so với tháng 5-2014, tăng 1,38% so với cuối năm 2013 và tăng 4,98% so với tháng 6-2013. Nếu so với tháng 12 năm trước, mức tăng giá trong sáu tháng đầu năm được xem là thấp nhất 13 năm qua (từ năm 2002).

PV

Tác động của việc tăng một loạt lãi suất

Tác động của việc tăng một loạt lãi suất

(PLO)-  Việc tăng lãi suất điều hành lẫn huy động sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời sẽ thu hút người dân gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn.