Làm rõ trách nhiệm trong cứu nạn đường thủy

Các vụ tai nạn cũng đã bộc lộ ra nhiều bất cập trong công tác cứu nạn, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan như cơ quan cứu nạn, công an, quốc phòng…

Do đó, ủy ban trên đề nghị ban soạn thảo quy định chi tiết hơn về nguyên tắc, sự phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, của các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn, trong đó nhấn mạnh quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý đường thủy trước, trong và sau khi xảy ra tai nạn…

T.VĂN