Làm rõ việc tăng giá thi công ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giải trình bổ sung, làm rõ sự phù hợp của đơn giá thi công trong hợp đồng điều chỉnh”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín trong văn bản do Văn phòng UBND TP ban hành ngày 15-4.

Trước đó, Sở GTVT TP báo cáo: Tháng 7-2010, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm trừ thanh toán trong hợp đồng điều chỉnh gói thầu số 7 hơn 2,3 tỉ đồng. Nguyên nhân do đơn giá kích ống băng kênh trong hợp đồng điều chỉnh cao hơn đơn giá chấp thuận trong hợp đồng gốc.

Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giải trình: Hợp đồng gốc được thực hiện vào năm 2002. Đến năm 2007, nhà thầu gói thầu số 7 cho rằng không thể thực hiện được theo đơn giá hợp đồng gốc vì điều kiện thi công khó khăn hơn. Sau đó đơn giá thi công phần kích ống được thay đổi theo hợp đồng điều chỉnh gói thầu số 7.

Được biết đến nay những nội dung giải trình của Ban Quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn chưa được Kiểm toán Nhà nước đồng ý.

KHANG BÁCH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.