Làm sổ tiết kiệm giả, lãnh năm năm tù

Năm 2010, Sơn và vợ không hôn thú mua đất, còn thiếu 2,9 tỉ đồng. Người bán đất nhiều lần đòi nợ nhưng Sơn không có tiền trả nên yêu cầu bị cáo trả bằng sổ tiết kiệm có số tiền 2,9 tỉ đồng. Sơn làm sổ tiết kiệm có số tiền trên giao cho người bán đất. Khi người này đi rút tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ thì nhân viên phát hiện sổ tiết kiệm là giả.

NHẪN NAM