Lãnh án vì làm card Sfone giả

Bùi Kiên Cường hai năm tù treo cùng về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công ty Sfone hơn 1,9 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm việc tại Sfone, Cường được giao quản lý dữ liệu số seri nạp tiền điện thoại. Đầu tháng 5-2011, Cường chuyển sang Công ty Vietnammobile làm phó giám đốc Trung tâm Miền Nam và kể cho Vũ (trưởng phòng kinh doanh khu vực II - Công ty Sfone) nghe mình vẫn lưu 120.000 số seri thẻ nạp tiền điện thoại của Sfone.

Hai bị cáo lấy số seri trên để in 50.000 thẻ mệnh giá 50.000 đồng rồi đem bán cho các đại lý điện thoại, trong đó có khoảng 19.000 thẻ được bán ra thị trường, Vũ, Cường thu lợi 654 triệu đồng.

Sau khi xử sơ thẩm, Công ty Sfone kháng cáo đòi các bị cáo phải bồi thường hơn 2,4 tỉ đồng.

NGÂN NGA