Lập quy hoạch 28 nút giao thông trên địa bàn TP.HCM

Giải quyết thủ tục nhanh gọn

Theo Sở GTVT, mục đích của việc ký kết này là thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả và trao đổi thông tin nhằm thực hiện quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc.

Bản ký kết này cũng là cơ sở để hai sở nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ được Thành ủy, UBND TP giao gắn với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TP; công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông; Triển khai thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2030 được UBND TP.

Đặc biệt, biên bản hợp tác sẽ giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc.

ky-ket
Sở GTVT TP.HCM và Sở QH-KT ký kết biên bản hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc.

Khi hợp tác, hai sở phải cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành, địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng quản lý của cơ quan phối hợp, nội dung thông tin phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nội dung hợp tác, nghiên cứu tổng thế, chiến lược gồm: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Trong đó, hai đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá và lồng ghép nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; kết nối mạng lưới giao thông vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hai đơn hợp tác về quy hoạch phát triển đô thị định hướng dọc theo hệ thống giao thông công cộng (mô hình TOD).

Sở GTVT cho biết việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc theo các tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, vành đai TP là hết sức cần thiết, để tăng nguồn vốn ngân sách, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cấp chỉnh trang đô thị hiện hữu và phát huy các khu vực đô thị mới. Từ đó, tập trung phát triển đô thị theo xu hướng tích hợp, phát triển đô thị nén, sử dụng đất tiết kiệm, tạo quỹ đất cho phát triển, đầu tư khai thác hạ tầng đô thị hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng đô thị (theo mô hình TOD) dọc các tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, vành đai cho phù hợp là rất cần thiết.

Quy hoạch chi tiết nhiều dự án lớn

Nội dung hợp tác nghiên cứu chuyên đề, ý kiến chuyên ngành gồm: Rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Quy hoạch chi tiết các nút giao thông trên địa bàn TP như tổ chức lập quy hoạch mặt bằng tỉ lệ 1/500 đối với 28 nút giao thông và cung cấp thông tin ba nút giao hiện đang trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án trên địa bàn TP theo chỉ đạo của UBND TP.

Trong đó, Sở GTVT cung cấp thông tin ba nút giao hiện đang trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án là Ngã 5 đài liệt sỹ, Âu Cơ - Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để Sở QH-KT và các quận liên quan cập nhật nội dung pháp lý quy hoạch để quản lý theo quy định.

Đối với năm nút giao thuộc địa bàn của hai quận, Sở QH&KT sẽ tiếp tục báo cáo, tham mưu UBND TP việc thực hiện công tác lập quy hoạch mặt bằng tỉ lệ 1/500 theo quy định.

Đối với 23 nút giao thông còn lại thuộc địa bàn của một quận, hai sở sẽ cùng phối hợp hướng dẫn UBND các quận lập, thẩm định và trình UBND TP phê duyệt.

Hai sở sẽ tiến hành nghiên cứu quy hoạch và thực hiện đầu tư các bãi đỗ xe (giao thông tĩnh) khu vực nội thành. Trong đó, hai sở tiến hành rà soát quy hoạch giao thông tĩnh trên địa bàn TP, đề xuất các vị trí bãi đỗ xe trên địa bàn TP.HCM đáp ứng nhu cầu, định hướng phát triển chung của TP. Thống kê các vị trí bãi đỗ xe hiện hữu cập nhật vào các ứng dụng phần mềm, cổng thông tin truyển thông để cung cấp cho người dân.

Hai sở cũng sẽ nghiên cứu đầu tư, phát triển mạng lưới cảng bến khu vực TP.HCM. Trong đó, nghiên cứu tận dụng tối đa diện tích mặt nước trên các kênh, rạch để phát triển hệ thống giao thông thủy trên nguyên tắc phát triển nhằm tránh gây ra những xáo trộn lớn diện tích nước tự nhiên. Đồng thời nghiên cứu đảm bảo khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, khả năng thoát nước sau lũ. Phối hợp xác lập cụ thể (điều chỉnh, bổ sung) các vị trí cảng cạn, cảng, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách, du lịch... và nghiên cứu phát triển hạ tầng dịch vụ logistics.

Nghiên cứu việc dán thẻ ETC là bắt buộc

Nghiên cứu việc dán thẻ ETC là bắt buộc

(PLO)-  Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.