Lệ phí trước bạ đất

Khi làm thủ tục cấp giấy đỏ tôi phải đóng bao nhiêu tiền lệ phí trước bạ đất?

linhlan…@yahoo.com

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo Nghị định 45/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124 ngày 31-8-2011 của Bộ Tài chính, căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỉ lệ (%) lệ phí trước bạ.

Đối với đất, căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ đất là diện tích đất chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ. Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan thuế theo “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính”; giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Về mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ (%), đối với nhà, đất thì mức thu này là 0,5%.

Như vậy, bạn có thể tự xác định số tiền lệ phí trước bạ đất phải đóng dựa trên căn cứ tính nêu trên và bảng giá đất năm 2012 do UBND tỉnh ban hành.

TP ghi

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

(PLO)- CCCD có hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp CCCD sẽ có giá trị vô thời hạn.