Lệnh truy nã

Lệnh truy nã ảnh 1

Ai phát hiện Bình yêu cầu báo ngay cho CAQ Tân Bình, ĐT: 0839714369 hoặc cơ quan CA gần nhất.

Theo CATP