Lịch tư vấn pháp luật miễn phí (Từ 20/6 đến 28/6/2011)

Thứ Hai, 20-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),

 • NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế),

 • TRẦN ĐỨC THÔNG (dân sự, hình sự).

Chiều: Các luật sư

 • TÔ NGỌC MINH TUẤN (dân sự, hình sự),

 • LÊ VĂN HOAN (dân sự, hình sự, đất đai).

Thứ Tư, 22-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THANH MINH (dân sự, nhà đất, khiếu nại tố cáo),

 • MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế),

 • PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Chiều: Các luật sư

 • PHẠM CAO THÁI (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình),

 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Sáu, 24-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, tố tụng, kinh tế),

 • TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế),

 • NGUYỄN HOÀI BẢO (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 25-6:

Các luật sư 

 • LÊ THÀNH KÍNH (kinh tế, dân sự, nhà đất),

 • TRẦN THỊ MIỀN (dân sự, hình sự, nhà đất),

 • Ông LÝ THANH LONG - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây Dựng (giải đáp về đất đai).

TP. ĐÀ NẴNG (Sáng25-5):

 Các luật sư

 • ĐỔ PHÁP,

 • NGUYỄN VĂN LAI.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.