Lịch tư vấn pháp luật miễn phí (Từ 20/6 đến 28/6/2011)

Thứ Hai, 20-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),

 • NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế),

 • TRẦN ĐỨC THÔNG (dân sự, hình sự).

Chiều: Các luật sư

 • TÔ NGỌC MINH TUẤN (dân sự, hình sự),

 • LÊ VĂN HOAN (dân sự, hình sự, đất đai).

Thứ Tư, 22-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THANH MINH (dân sự, nhà đất, khiếu nại tố cáo),

 • MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế),

 • PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Chiều: Các luật sư

 • PHẠM CAO THÁI (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình),

 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Sáu, 24-6:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, tố tụng, kinh tế),

 • TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế),

 • NGUYỄN HOÀI BẢO (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 25-6:

Các luật sư 

 • LÊ THÀNH KÍNH (kinh tế, dân sự, nhà đất),

 • TRẦN THỊ MIỀN (dân sự, hình sự, nhà đất),

 • Ông LÝ THANH LONG - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây Dựng (giải đáp về đất đai).

TP. ĐÀ NẴNG (Sáng25-5):

 Các luật sư

 • ĐỔ PHÁP,

 • NGUYỄN VĂN LAI.