Lịch tư vấn pháp luật (Từ 19/11 đến 24/11/2012)

*Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng: T 8 gi đến 11 gi; chiu: T 14 gi đến 16 gi 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 19-11:

  Sáng: Các luật sư  

 • PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài),

  Chiều: Các luật sư

 • LÊ BỬU THÀNH (dân sự, nhà đất, hình sự),
 • TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, Luật doanh nghiệp, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 20-11:

  Sáng: Các luật sư

 • NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế),
 • LÊ TRẠCH GIANG (dân sự, kinh doanh, thương mại).

Thứ Tư, 21-11:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 • ĐẶNG ANH TUẤN (dân sự, hành chính, nhà đất, kinh tế).

Thứ Năm, 22-11: 

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ VĂN PHIẾN (nhà đất, dân sự, hình sự),
 • HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Sáu, 23-11:

  Sáng: Các luật sư

 • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế),
 • TRẦN  ĐỨC THÔNG (dân sự, hình sự).

 Thứ Bảy, 24-11:

  Sáng: Luật sư

 • TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự, kinh tế),
 • Luật gia HUỲNH TẤN ĐẠT (dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch có yếu tố nước ngoài).

 * Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 19-11:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ, HOÀNG TIẾN LƯU.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư NGUYỄN THẠCH THẢO, NGUYỄN THUỴ ANH.

Thứ Ba, 20-11:

Sáng: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư HUỲNH KHẮC THUẬN, PHẠM NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư TRẦN VÂN LINH, ĐOÀN TRÍ PHỒN.

Thứ Tư, 21-11:

Sáng: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư VŨ QUANG ĐỨC, PHẠM VĂN LẠC.

Chiều: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư BÙI QUANG LIÊM, TÔ NGỌC MINH TUẤN.

Thứ Năm, 22-11:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN THỊ HỒNG NGA.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, PHẠM THỊ NGỌT.

Thứ Sáu, 23-11:

Sáng: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên LÊ MINH PHÚC (Tiếp dân - Tư vấn), các luật sư NGUYỄN VĂN QUÝ, BÙI TRƯỜNG CHINH.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư PHẠM TRẦN LAM, NGUYỄN KHẮC HIẾU.