Lịch tư vấn pháp luật (Từ 4-11 đến 9-11-2013)

Thứ Hai, 4-11:

Sáng: Các luật sư

 • ĐINH VĂN THẢO (hành chính, kinh tế, hình sự, nhà đất ),

 • LÊ LIÊM (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

  Chiều: Các luật sư

 • PHẠM CAO THÁI (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình),

 • LÊ VĂN HOAN (dân sự, hình sự, đất đai).

Thứ Ba, 5-11:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động),

 • TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Tư, 6-11:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự,  lao động),

 • HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC (dân sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 7-11: 

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế),

 • LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Sáu, 8-11:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất),

 • LÊ BỬU THÀNH (dân sự, nhà đất, hình sự).

Thứ Bảy, 9-11:

  Sáng: Luật sư

 • TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự, kinh tế),

 • Ông TRẦN VIỆT BÌNH - chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM (giải đáp về bồi thường, giải tỏa).